Chi tiết sản phẩm

HÓA CHẤT ĐÁNH BÓNG INOX-CMSGROUP

Liên hệ

Mô tả

Hóa chất đánh bóng inox điện hóa cho độ sáng bóng cao, bóng gương.

Thực hiện ở nhiệt độ từ 60-90C, kết hợp với phụ gia đánh bóng để đạt độ bóng gương xuất sắc.

Vận hành đơn giản, phù hợp với sản xuất hàng loạt.

 

Hỗ trợ trực tuyến