Chi tiết sản phẩm

MÁY UỐN DÂY BĂNG

Liên hệ

Mô tả

Dùng để sản xuất các chi tiết cơ khí đai thép, nẹp dây băng, chi tiết 2d,…

Hỗ trợ trực tuyến