Hóa chất công nghiệp điện tử là gì? Gồm những loại nào?

Hóa chất công nghiêp điện tử là gì?

Hóa chất công nghiệp điện tử hoặc đơn giản là hóa chất điện tử. Khái niệm này thường hướng đến ý nghĩa nhắc đến các chất bán dẫn và bảng mạch in (PCB). Tuy nhiên thực tế định nghĩa này bao gồm chất bán dẫn, hóa chất xử lý bán dẫn và vật liệu đóng gói bán dẫn.

Các hóa chất xử lý bán dẫn bao gồm các loại khí đặc biệt, hóa chất ướt, photoresists, kim loại màng mỏng và bùn CMP.

Có rất nhiều loại hóa chất công nghiệp điện tử được sử dụng hiện nay. Ngành điện tử có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất nên hóa chất điện tử cũng vậy. Sự phát triển của ngành điện tử được mở rộng không ngừng và yêu cầu trình độ kĩ thuật cao. Đây là yêu cầu bắt buộc với hóa chất điện tử đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Các hóa chất điện tử bao gồm các hóa chất đặc biệt được sử dụng trong sản xuất mạch tích hợp hoặc chip silicon bao gồm cả tấm silicon, khí tự nhiên và khí đặc biệt, photoresists, hóa chất phụ trợ, hóa chất xử lý ướt, bùn CMP, màng mỏng kim loại, hóa chất và vật liệu mới như mạ đồng.

Hóa chất công nghiệp điện tử là gì? Gồm những loại nào?Bài liên quan

Hỗ trợ trực tuyến