Chi tiết sản phẩm

CHẤT TẨY RỬA SINH HỌC

Liên hệ

Mô tả

Hóa chất tẩy sinh học

Xuất xứ: Mỹ, Hà Lan

Ưu điểm tẩy vượt trội ở điều kiện làm việc thường so với các hóa chất thông thường.

Sử dụng để tẩy dầu mỡ, tẩy dầu công nghiệp…

Sử dụng cho ngành công nghiệp dầu khí có thể sử dụng để thu hồi dầu loang….

 

Hỗ trợ trực tuyến