Chi tiết sản phẩm

HÓA CHẤT NHUỘM ĐEN ĐỒNG

Liên hệ

Mô tả

Xuất xứ: TQ

Hóa chất nhuộm đen đồng thực hiện ở nhiệt độ thường hoặc gia nhiệt

Cho bề mặt đen mịn, bóng và bền màu.

Tiết kiệm nhân công, chi phí sản xuất.

Trước khi nhuộm cần làm sáng bề mặt để đạt hiệu quả cao nhất.

Hỗ trợ trực tuyến