Chi tiết sản phẩm

LÒ NHIỆT LUYỆN KIỂU GIẾNG

Liên hệ

Mô tả

Nhiệt độ làm việc có thể lên đến 1100 C
Lò nhiệt luyện kiểu giếng tự động điều khiển nhiệt độ, quạt quấy để đồng đều nhiệt độ trong lò.
Có hệ thống bổ xung tự động carbon tự do trong lò để thấm

Hỗ trợ trực tuyến