Chi tiết sản phẩm

HÓA CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI

Liên hệ

Mô tả

Nước thải dệt nhuộm luôn dao động rất lớn về lưu lượng và tải lượng ô nhiễm, thay đổi theo mùa, theo loại hàng sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, các đặc trưng ô nhiễm của nước thải công nghiệp dệt nhuộm ở Việt Nam gm: pH = 9,0 – 14,0; BOD = 150 – 620 mg/L; COD = 570 – 4200 mg/L; TSS = 800 – 1100 mg/L; Độ màu= 1000- 2500 (Pt-Co).

Đối tượng áp dụng của Hóa chất khử màu nước:

  • Xử lý độ màu – Khử màu: trong nước thải dệt nhuộm, in ấn, nước thải giấy, nước rỉ rác v.v.
  • Dùng để Khử màu trong nước thải cả ở trước và sau giai đoạn xử lý sinh học….

 

Ưu điểm chất màu nước thải dệt nhuộm:

  • Có khả năng xử lý nhiều loại thuốc nhuộm như azo, acid, bazo, hoạt tính v.v.
  • Hiệu quả xử lý màu cao (> 90%).
  • Nồng độ sử dụng thấp.
  • pH hoạt động rộng (từ 6 – 10, tốt nhất trong khoảng 7,5 – 8,5).

Hỗ trợ trực tuyến