Chi tiết sản phẩm

Hóa chất xử lý nước thải PAC

Liên hệ

Mô tả

Hóa chất xử lý nước thải PAC tạo kết tủa bông, sử dụng cho nước thải các ngành công nghiệp.

Tỷ lệ pha sẽ kết hợp cùng các hóa chất khác cho hiệu quả cao,

tiết kiệm chi phí sản xuất.

Hỗ trợ trực tuyến